افتخارات

 • عنوان انتخاب به‌عنوان ۱۰ جوان برتر ایران در سال ۲۰۲۱
 • عنوان ایده‌پرداز و بنیان‌گذار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران - ۱۳۹۵
 • عنوان ایده‌پرداز و بنیان‌گذار هاب شهر هوشمند - ۱۳۹۹
 • عنوان ایده‌پرداز ثبت روز ملی شهر هوشمند در تقویم کشور (۴ آذرماه مصادف با بزرگداشت حکیم فارابی واعظ نظریه آرمان‌شهر) - ۱۳۹۹
 • عنوان ایده‌پرداز سامانه رتبه‌بندی و تعالی شهرهای هوشمند - ۱۳۹۹
 • عنوان ایده‌پرداز جایزه ملی شهر هوشمند - ۱۳۹۹
 • عنوان ایده‌پرداز تشکیل کمیته ملی شهر هوشمند - ۱۳۹۹
 • عنوان ایده‌پرداز نقشه اکوسیستم شهر هوشمند - ۱۳۹۹
 • عنوان ایده‌پرداز ایجاد رشته‌های جدید تحول هوشمند، حکمرانی هوشمند، گردشگری هوشمند و ... در دانشگاه تهران - ۱۴۰۰
 • عنوان عضو کمیته علمی و دبیر کمیته تخصصی تحول هوشمند نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران - ۱۴۰۱ تا کنون
 • عنوان عضو کمیته علمی دومین همایش ملی رقابت‌پذیری و آینده تحولات شهری - دانشگاه تربیت مدرس - ۱۴۰۰
 • عنوان رتبه اول المپیادهای علمی و مهارتی رشته عمران در جشنواره برگزیدگان علمی، فرهنگی و مهارتی کشور – ۱۳۸۴
 • عنوان رتبه اول رشته عمران و برگزیده جشنواره پرسش مهر ۵ تهران توسط ریاست محترم جمهوری وقت – ۱۳۸۳
 • عنوان قرارگیری در بین استارتاپ‌های برتر جشنواره استارتاپی شهر هوشمند نمایشگاه تراکنش ایران - ۱۳۹۸
 • عنوان مقام برتر نخستین جشنواره ایده‌های برتر شهری به همراه تیم حوالی - ۱۳۹۸
 • عنوان پذیرش طرح "پلتفرم شهر هوشمند با رویکرد شهروندمحور" در پارک علم و فناوری – ۱۳۹۷
 • عنوان رتبه دوم مقطع کارشناسی – ۱۳۹۰
 • عنوان رتبه اول سه دوره رشته عمران منطقه ۵ تهران – ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴