افتخارات

 • عنوان انتخاب به‌عنوان 10 جوان برتر ایران در سال 2021
 • عنوان ایده‌پرداز و بنیان‌گذار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران - 1395
 • عنوان ایده‌پرداز و بنیان‌گذار هاب شهر هوشمند - 1399
 • عنوان ایده‌پرداز ثبت روز ملی شهر هوشمند در تقویم کشور (4 آذرماه مصادف با بزرگداشت حکیم فارابی واعظ نظریه آرمان‌شهر) - 1399
 • عنوان ایده‌پرداز سامانه رتبه‌بندی و تعالی شهرهای هوشمند - 1399
 • عنوان ایده‌پرداز جایزه ملی شهر هوشمند - 1399
 • عنوان ایده‌پرداز تشکیل کمیته ملی شهر هوشمند - 1399
 • عنوان ایده‌پرداز نقشه اکوسیستم شهر هوشمند - 1399
 • عنوان ایده‌پرداز ایجاد رشته‌های جدید تحول هوشمند، حکمرانی هوشمند، گردشگری هوشمند و ... در دانشگاه تهران - 1400
 • عنوان عضو کمیته علمی و دبیر کمیته تخصصی تحول هوشمند نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی شهر هوشمند ایران - 1401 تا کنون
 • عنوان عضو کمیته علمی دومین همایش ملی رقابت‌پذیری و آینده تحولات شهری - دانشگاه تربیت مدرس - 1400
 • عنوان رتبه اول المپیادهای علمی و مهارتی رشته عمران در جشنواره برگزیدگان علمی، فرهنگی و مهارتی کشور – 1384
 • عنوان رتبه اول رشته عمران و برگزیده جشنواره پرسش مهر 5 تهران توسط ریاست محترم جمهوری وقت – 1383
 • عنوان قرارگیری در بین استارتاپ‌های برتر جشنواره استارتاپی شهر هوشمند نمایشگاه تراکنش ایران - 1398
 • عنوان مقام برتر نخستین جشنواره ایده‌های برتر شهری به همراه تیم حوالی - 1398
 • عنوان پذیرش طرح "پلتفرم شهر هوشمند با رویکرد شهروندمحور" در پارک علم و فناوری – 1397
 • عنوان رتبه دوم مقطع کارشناسی – 1390
 • عنوان رتبه اول سه دوره رشته عمران منطقه 5 تهران – 1382 الی 1384