رزومه

تحصیلات

1400 (2021)
دانشکده پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس

دانش آموخته دوره تخصصی شهرهای هوشمند

رشته مدیریت زیرساخت‌های هوشمند شهری

 

1400 (2021)
سازمان بانک جهانی

دانش آموخته دوره تخصصی شهر هوشمند

رشته شهر هوشمند

1400 (2021)
متروپلیس و سازمان جهانی شهرهای متحد و دولت‌های محلی

دانش آموخته دوره تخصصی شهرهای تاب‌آور

رشته شهرهای تاب‌آور و پایدار

1401 (2022)
سازمان بانک جهانی

دانش آموخته دوره تخصصی شهرهای هوشمند برای زیرساخت مرزی جهانی

رشته شهر هوشمند

1394
دانشگاه علم و صنعت ایران

دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران

مهارت‌ها

شهر هوشمند

70%

تحول هوشمند

70%

مشاوره هوشمندسازی

70%

مشاوره طرح‌های راهبردی

60%

حل مسئله

60%

استراتژی

40%

مدیریت

40%

نوآوری

50%

نوآوری باز

60%

هوش مصنوعی

30%

اینترنت اشیاء

30%

تخصص ها

  • شهر هوشمند
  • تحول هوشمند
  • حل مسئله
  • استراتژی
  • مدیریت
  • نوآوری
  • نوآوری باز
  • اینترنت اشیاء
  • توسعه کسب و کار

گواهی نامه‌ها

سوابق کاری

1402 - تاکنون
هلدینگ فناپ (مرکز تحول دیجیتال)

مدیر پروژه‌های شهر هوشمند

1402 - تاکنون
شرکت خدمات اول مخابرات

مدیر محصول شبکه ملی اینترنت اشیا

1402 - تاکنون
انجمن صنفی کارفرمایی فناوری دیجیتال و هوشمندسازی

معاون فنی و کمیسیون‌های تخصصی

1401 - تاکنون
شهرداری همدان

مشاور هوشمندسازی طرح راهبردی شهر و شهرداری همدان

1397 - 1402
مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

بنیان‌گذار و معاون

1400 - 1402
شرکت سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند مهیا

مشاور توسعه کسب‌وکار حوزه حمل‌ونقل هوشمند

1401 - 1402
هوشمندسازان فرآیند بینا

مدیر توسعه کسب‌وکار حوزه کارخانه و صنایع هوشمند

1400- تاکنون
سازمان جهانی استاندارد

عضو کمیته فنی جوامع و شهرهای پایدار (ISO/TC 268)

1400 - تاکنون
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

عضو کارگروه اینترنت اشیا

1399 - 1401
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

عضو کارگروه شهر هوشمند

1399 - 1401
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

عضو کارگروه تحول دیجیتالی دولت

1399 - 1400
مجمع مشورتی جوانان فرمانداری شهر تهران

عضو کارگروه توسعه و زیربنایی

1399 - تاکنون
تدکس دانشگاه تهران

صاحب امتیاز و برگزارکننده

1394 - 1398
شرکت توسعه ارتباطات حوالی (استارتاپ حوالی)

هم بنیان‌گذار و رئیس هیات مدیره