روند توسعه شهر در انقلاب‌های صنعتی

اکثر کارشناسان مسائل شهری معتقدن که فناوری می‌تونه راه‌حل‌هایی برای پاسخ به بسیاری از مشکلات و چالش‌های شهری ارائه کنه. امروزه که در دوران #انقلاب_صنعتی_چهارم زندگی می‌کنیم، فناوری‌ها می‌تونن فرصت‌های خوبی برای مناطق شهری فراهم کنن.

این جدول که مشاهده می‌کنین، ویژگی‌های توسعه شهر از انقلاب صنعتی اول تا انقلاب صنعتی چهارم رو نشون می‌ده.

نکته‌ای که به چشم می‌خوره، نقش دولت هست. در دوره انقلاب صنعتی اول و دوم، دولت تنها عامل اصلی تحولات شهر بوده. یعنی در این دو دوره #انقلاب_صنعتی، شهروندان نقشی نداشتند یا بسیار کم‌رنگ بوده و نگاه بیشتر بالا به پایینی بوده.

در دوره انقلاب صنعتی سوم، دولت‌های محلی (Local Government) نقش اصلی رو در توسعه و تحولات شهری داشتند و کم‌کم نقش دولت ملی و مرکزی کم‌رنگ‌تر شد.

اما در دوره انقلاب صنعتی چهارم، شهروندان نقش و عامل اصلی را در توسعه شهرهای هوشمند ایفا می‌کنن. در این دوره شهرها شهروند محور شدند و این به معنی است که هدف هر سرویس یا برنامه و خدمتی در شهرها، ارتقا کیفیت زندگی شهروندانه که نگاه پایین به بالایی هست.

‌‌

منبع: بانک جهانی – شهر هوشمند

#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #ایران #شهر #شهرسازی #تحول_دیجیتال #تحول_هوشمند #مدیریت #دولت #بانک_جهانی #دولت_محلی #مدیریت_شهری

#امین_قریبی

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #smartcity #digitaltransformation #smarttransformation #urban #worldbank #strategy #masterplan #planning #government #smartgovernment #industrialrevolution #i4 #industry4

#amingharibi

ارسال دیدگاه