هوشمندیسم یا اسمارتیسم (Smartism)

#هوشمندیسم یا #اسمارتیسم (#Smartism) ‌ از وقتی تونستم کمی با مفاهیم شهر هوشمند آشنا بشم (در واقع منظورم زمانی هست که تونستم موضوع رو درک کنم)، در این فکر بودم تا اثرگذاری جدی در این حوزه داشته باشم. ‌ ‌به موضوعات مختلفی فکر کردم که بتونه جامعه‌ای رو با هدف همفکری و هم‌افزایی شکل بده‌. در همین گیرودار […]