سخنرانی‌ها

شماره تماس: 09900993087

سخنرانی‌ها

سخنرانی در Girls in ICT 2024

 • عنوان رویداد: روز جهانی دختران در فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • موضوع سخنرانی: توجه به بانوان و دختران در شهر با رویکرد شهرهای فراگیر
 • تاریخ برگزاری: خردادماه 1403

سخنرانی در Smart City Day 2024 فرانسه

 • عنوان رویداد: Smart City Day
 • موضوع سخنرانی: IoT and Smart Cities; Functionalities and challenges
 • تاریخ برگزاری: اسفندماه 1402

سخنرانی در پنل نوآوری دیجیتال؛ شروع سفر تحول 

 • عنوان رویداد: سیزدهمین دوره بین‌المللی و هفدهمین دوره ملی کنفرانس مدیریت فناوری و نوآوری
 • موضوع سخنرانی: تحول دیجیتال در صنعت، نوآوری، مسیر پیشرو، چالش‌ها و راهکارها 
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1402

سخنرانی در دومین نشست تخصصی حرکت به سمت شهرهای جدید هوشمند، پایدار و خلاق

 • عنوان رویداد: حرکت به سمت شهرهای جدید هوشمند، پایدار و خلاق
 • موضوع سخنرانی: بایدها و نیازمندی‌های حرکت در مسیر تحقق شهرهای هوشمند جدید، تجارب و چالش‌ها
 • تاریخ برگزاری: آذرماه 1402

سخنرانی در یازدهمین دوره نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (رینوتکس)

 • عنوان رویداد: نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی (رینوتکس)
 • موضوع سخنرانی: ریورس‌پیچ شهر هوشمند (شهرها و سازمان‌ها)
 • تاریخ برگزاری: آذرماه 1402

سخنرانی در نشست تخصصی اشتراک دانش در شهرهای هوشمند

 • عنوان رویداد: نشست تخصصی اشتراک دانش در شهرهای هوشمند
 • موضوع سخنرانی: تجارب اشتراک دانش در شهرهای هوشمند
 • تاریخ برگزاری: آبان‌ماه 1402

سخنرانی در Miasto Miasto لهستان

 • عنوان رویداد: Miasto Miasto
 • موضوع سخنرانی: وضعیت شهرهای ایران از منظر هوشمندسازی
 • تاریخ برگزاری: تیرماه 1402

سخنرانی در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند

 • عنوان رویداد: چهارمین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند – مصلی تهران
 • موضوع سخنرانی: ایده‌پردازی، طراحی و اجرای سامانه رتبه‌بندی شهرهای هوشمند ایران توسط امین قریبی
 • تاریخ برگزاری: تیرماه 1402

سخنرانی در پنل جانبی نمایشگاه نیاز محور هوش مصنوعی

 • عنوان رویداد: نمایشگاه نیاز محور هوش مصنوعی – پارک علم و فناوری پردیس
 • موضوع سخنرانی: هوش مصنوعی و شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1401

سخنرانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 • عنوان رویداد: نشست تخصصی شهر هوشمند؛ ابعاد، چالش‌ها، رویکردها و انگاره‌ها – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • موضوع سخنرانی: چالش‌های تحقق شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1401

سخنرانی در کارگاه‌های جانبی نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته

 • عنوان رویداد: نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته
 • موضوع سخنرانی: گردشگری هوشمند و تحول هوشمند
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1401

سخنرانی در مدرسه حکمرانی شهید بهشتی

 • عنوان رویداد: سلسله نشست‌های حکمرانی شهری
 • موضوع سخنرانی: شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: دی‌ماه 1401

سخنرانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 • عنوان رویداد: نشست تخصصی شهر هوشمند، شهرسازی هوشمند؛ از الزامات تا چالش‌های پیش‌رو – سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 • موضوع سخنرانی: هاب شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: تیرماه 1401

سخنرانی در وبینار ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 • عنوان رویداد: بررسی چالش‌های تحقق تحول هوشمند شهرها
 • موضوع سخنرانی: دلایل عدم تحقق تحول هوشمند شهرها در ایران و جهان
 • تاریخ برگزاری: تیرماه 1400

سخنرانی در سومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند

 • عنوان رویداد: سومین نمایشگاه بین‌المللی شهر هوشمند – مصلی تهران
 • موضوع سخنرانی: هاب شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: تیرماه 1401

سخنرانی در دانشگاه تهران

 • عنوان رویداد: اولین همایش بین‌المللی و سومین همایش ملی سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری – دانشگاه تهران
 • موضوع سخنرانی: سرمایه اجتماعی و تحول هوشمند
 • تاریخ برگزاری: اردیبهشت‌ماه 1401

سخنرانی در نمایشگاه کیتکس کیش

 • عنوان رویداد: نمایشگاه کیتکس کیش – سازمان منطقه آزاد کیش
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند کی؛ از رؤیا تا واقعیت

تاریخ برگزاری: اردیبهشت‌ماه 1401

سخنرانی در اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به‌سوی شهرهای جدید نسل نو

 • عنوان رویداد: اولین وبینار ملی پرند، شهر هوشمند به‌سوی شهرهای جدید نسل نو – پرند
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند با رویکرد الگوی بومی ایرانی
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1400

سخنرانی در نشست گذار از مدیریت سنتی به حکمروایی هوشمند شهری

 • عنوان رویداد: گذار از مدیریت سنتی به حکمروایی هوشمند شهری – دانشگاه گیلان
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند حکمروایی با رویکرد ایرانی
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1400

سخنرانی در نشست تکه‌ای از پازل هوشمندسازی؛ فرهنگ‌سازی در شهر هوشمند

 • عنوان رویداد: دوره عالی شهر هوشمند – مدرسه کسب‌وکار تکاپو
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند حکمروایی با رویکرد ایرانی
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1400

سخنرانی در همایش هفته پژوهش

 • عنوان رویداد: هفته پژوهش – دانشگاه آزاد اسلامی و باشگاه پژوهشگران جوان
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند و اثربخشی هوشمندی در شهرها
 • تاریخ برگزاری: آذر‌ماه 1400

سخنرانی در اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند

 • عنوان رویداد: اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند – اتاق بازرگانی ایران
 • موضوع سخنرانی: رونمایی از دستاوردها: سامانه رتبه‌بندی شهرهای هوشمند ایران، نقشه اکوسیستم شهر هوشمند و سند دستور کار ملی شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: آذر‌ماه 1400

سخنرانی در برنامه دیجیتاک؛ گفتگو با فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات – کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 • عنوان رویداد: دیجیتاک – فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و اتاق بازرگانی ایران
 • موضوع سخنرانی: روز ملی شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: آبان‌ماه 1400

سخنرانی در دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان

 • عنوان رویداد: نقشه راه شهر هوشمند
 • موضوع سخنرانی: شهر هوشمند و نقشه راه لازمه تحقق اصفهان هوشمند – شورای شهر اصفهان، شهرداری اصفهان و دانشگاه آزاد دولت‌آباد اصفهان
 • تاریخ برگزاری: مهرماه 1400

سخنرانی در اولین کنفرانس شهرهایی برای مردم

 • عنوان رویداد: اولین کنفرانس شهرهایی برای مردم – دانشگاه گیلان و شهرداری رشت
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند شهرهای ایران و تغییرات اقلیمی
 • تاریخ برگزاری: مردادماه 1400

سخنرانی در اتحادیه اروپا (European Union)

 • موضوع سخنرانی: Smart Transformation Models from Iran applicable to African Cities – اکراین
 • تاریخ برگزاری: تیرماه 1400

سخنرانی در همایش بین‌المللی تهران هوشمند

 • عنوان رویداد: تحول دیجیتال، خدمات دیجیتال، شهرهای هوشمند در دوران کرونا و پساکرونا – شهرداری تهران و مرکز تهران هوشمند
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند در شهرهای ایران
 • تاریخ برگزاری: تیرماه 1400

سخنرانی در برنامه تلویزیونی مرورگر – شبکه آموزش

 • عنوان رویداد: برنامه مرورگر شبکه آموزش – تلویزیون
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند و اقدامات مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران جهت تشکیل کمیته ملی شهر هوشمند ایران به‌عنوان متولی شهرهای هوشمند ایران
 • تاریخ برگزاری: تیرماه 1400

سخنرانی در وبینار تحول هوشمند نظام آموزشی با تأکید بر مدارس هوشمند

 • عنوان رویداد: وبینار تحول هوشمند نظام آموزشی با تأکید بر مدارس هوشمند – مرکز مطالعات مدیریت آموزش ایران
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند حوزه آموزش و مدارس هوشمند
 • تاریخ برگزاری: اردیبهشت‌ماه 1400

سخنرانی در وبینار شهرهای هوشمند کشور؛ سراب یا واقعیت

 • عنوان رویداد: وبینار شهرهای هوشمند کشور؛ سراب یا واقعیت – مشهد
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند شهرهای ایران
 • تاریخ برگزاری: خردادماه 1400

سخنرانی در کنفرانس هفته دیجیتال آفریقا

 • عنوان رویداد: Green Energy & Smart Cities Digital Transformation Conference – African Digital Week – آفریقا
 • موضوع سخنرانی: Smart Transformation Models from Iran applicable to African Cities
 • تاریخ برگزاری: فروردین‌ماه 1400

سخنرانی در برنامه دیجیتاک؛ گفتگو با فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات – کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 • عنوان رویداد: دیجیتاک – فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و اتاق بازرگانی ایران
 • موضوع سخنرانی: شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1399

سخنرانی در برنامه دیجیتاک؛ گفتگو با فعالان صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات – کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 • عنوان رویداد: دیجیتاک – فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران و اتاق بازرگانی ایران
 • موضوع سخنرانی: شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1399

سخنرانی در وبینار الگوی بومی شهر هوشمند بررسی تبریز هوشمند

 • عنوان رویداد: وبینار الگوی بومی شهر هوشمند – بررسی تبریز هوشمند
 • موضوع سخنرانی: شهر هوشمند تبریز
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1399

سخنرانی در وبینار الگوی بومی شهر هوشمند بررسی روسیه هوشمند (Smart Russia)

 • عنوان رویداد: وبینار الگوی بومی شهر هوشمند – بررسی روسیه هوشمند
 • موضوع سخنرانی: شهر هوشمند
 • تاریخ برگزاری: بهمن‌ماه 1399

سخنرانی در وبینار الگوی بومی شهر هوشمند بررسی یزد هوشمند

 • عنوان رویداد: وبینار الگوی بومی شهر هوشمند – بررسی یزد هوشمند
 • موضوع سخنرانی: شهر هوشمند یزد
 • تاریخ برگزاری: آذر‌ماه 1399

سخنرانی در وبینار الگوی بومی شهر هوشمند بررسی قم هوشمند

 • عنوان رویداد: وبینار الگوی بومی شهر هوشمند – بررسی قم هوشمند
 • موضوع سخنرانی: شهر هوشمند قم
 • تاریخ برگزاری: آذر‌ماه 1399

سخنرانی در برنامه تلویزیونی هفته جهانی فضا – شبکه پرس تی‌وی

 • عنوان رویداد: برنامه تلویزیونی مرزهای بیکران فضا – تلویزیون
 • موضوع سخنرانی: ماهواره‌ها و مدیریت هوشمند شهری
 • تاریخ برگزاری: مهرماه 1399

سخنرانی در انجمن دانش‌آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران

 • عنوان رویداد: گفتگو با دانش‌آموختگان – دانشگاه علم و صنعت ایران
 • موضوع سخنرانی: تحول هوشمند در شهرها
 • تاریخ برگزاری: مهرماه 1399

سخنرانی در پنل تخصصی فرودگاه هوشمند، مرکز ثقل حمل‌ونقل چندحالته

 • عنوان رویداد: نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته – مصلی تهران
 • موضوع سخنرانی: حمل‌ونقل هوشمند و فرودگاه هوشمند
 • تاریخ برگزاری: آذرماه 1398