افتخارات و دستاوردها

شماره تماس: 09900993087

افتخارات و دستاوردها

  • بنیان‌گذار مکتب هوشمندیسم (Smartism)
  • انتخاب به‌عنوان 10 جوان برتر ایران در سال 1400
  • انتخاب به‌عنوان 20 جوان برتر ایران در سال 1401
  • قرارگیری در بین استارتاپ‌های برتر جشنواره استارتاپی شهر هوشمند – 1398
  • مقام برتر نخستین جشنواره ایده‌های برتر شهری – همدان – 1398
  • پذیرش طرح “پلتفرم شهر هوشمند با رویکرد شهروند محور” در پارک علم و فناوری – 1397
  • رتبه دوم مقطع کارشناسی – 1390
  • رتبه اول المپیادهای علمی و مهارتی رشته عمران در جشنواره برگزیدگان علمی، فرهنگی و مهارتی کشور – 1384
  • رتبه اول رشته عمران و برگزیده جشنواره پرسش مهر 5 تهران توسط ریاست محترم جمهوری وقت – 1383
  • رتبه اول سه دوره رشته عمران منطقه 5 تهران – 1382 الی 1384