شهرهای سنتی یا مدرن؟ً!

حرکت به سمت تحول هوشمند شهرها از مرحله انتخاب به مرحله التزام رسیده. ‌ شخصا خودم علاقه‌ای به زندگی در شهرهای مدرن و تماما دیجیتالی ندارم و زندگی در خانه سنتی و شیشه‌های رنگی و حوض وسط حیاط رو ترجیح می‌دم. اما موضوع چیز دیگری است! ‌ موضوع از جایی شروع شد که روند جمعیت […]