چالش‌های اصلی شهرها چیست؟

مشکلات اصلی شهرها که از پایه‌ای‌ترین نیازهای زندگی شهری است و دولت مردان و جوامع را ترغیب می‌کند تا به سمت هوشمندسازی شهرها بروند و شهرها را برای زندگی با کیفیت‌تر آماده کنند، به شرح زیر است: توسعه اقتصادی (Economic Development) امنیت عمومی (Public Safety) زیر ساخت (Infrastructure) بودجه (Budgets) مسکن (Housing) آموزش (Education) انرژی […]