به نقل از سازمان فاوای شهرداری تهران، شهرهای مختلف دنیا در مسیر هوشمندسازی از یک نقشه راه مشترک چهار مرحله‌ای بهره می‌برند که البته براساس اولویت‌بندی‌ها و نیازسنجی‌هایشان هرکدام در این مسیر حرکت می‌کنند. مراحل هوشمندسازی شهرها مرحله اول (اطلاع رسانی به ذینفعان و ایجاد تصویری جدید از شهر) مرحله دوم (اجرای پروژه‌های پایلوت در…

ادامه مطلب