پدافند سایبری در شهر هوشمند

پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات خصمانه می‌شود. قرارگاه پدافند سایبری کشور قرارگاه پدافند سایبری کشور از سال 1390 جهت مقابله با تهدیدات سایبری دشمن و امن‌سازی زیرساخت‌های سایبری و وابسته به سایبر کشور، توسط سازمان […]