گام جدید سامسونگ به سوی هوشمندسازی

FlexConnect سامسونگ می تواند لوازم هوشمند را تنظیم کند تا به کاهش فشار بر شبکه در هنگام افزایش تقاضا برای برق کمک کند. به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری برنا؛ سامسونگ برنامه جدید پاسخگویی به تقاضا را برای پلتفرم smartthings smart home خود راه اندازی کرده است. Flex Connect به دستگاه‌های متصل به SmartThings […]