رئیس سازمان فناوری اطلاعات: جزایر الکترونیکی را با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یکپارچه کرده‌ایم

رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است این سازمان در دولت سیزدهم جزایر الکترونیکی را با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یکپارچه کرده است. همچنین معاون دولت الکترونیکی مدعی شد بیش از ۴۸ میلیون نفر در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت شناسه دیجیتال دریافت کرده‌اند. معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات نیز از رشد پنج برابری […]