مستندات

مستندات

عنوان: کتاب “Urban Climate Change and Mitigation”

نویسندگان: دکتر ایوب شریفی (هیئت‌علمی دانشگاه هیروشیما ژاپن)، دکتر امیررضا خاوریان گرمسیر (هیئت‌علمی دانشگاه اصفهان)، مهندس امین قریبی و با همکاری اساتیدی از کشورهای ژاپن، فرانسه، لهستان، کانادا، مکزیک، آمریکا، هلند، بنگلادش، آلمان، استرالیاو کلمبیا

تألیف/ترجمه: تألیف

انتشارات: Elsevier – 2022

لینک اصلی: https://shop.elsevier.com/books/urban-climate-adaptation-and-mitigation/sharifi/978-0-323-85552-5

عنوان: کتاب “Transformation for Sustainable Business and Management Practices: Exploring the Spectrum of Industry 5.0”

نویسندگان: Shaheed Bhagat Singh (University of Delhi, India)، Amity University Greater (Noida Campus, Uttar Pradesh India)، مهندس امین قریبی

تألیف/ترجمه: تألیف

انتشارات: Emerald Publishing – 2022

لینک اصلی: https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/9781802622775

عنوان: کتاب “شهرهای هوشمند به زبان ساده”

نویسندگان: امین فرجی، امین قریبی، سمیه جعفری، مریم مقدمی

تألیف/ترجمه: ترجمه

انتشارات: دانشگاه تهران – 1401

لینک اصلی: https://press.ut.ac.ir/book_3733.html

عنوان: مقاله Smart Transformation in Iran-Part 1

نویسندگان: امین قریبی، فریناز مقتدری

انتشارات: The Smart City Journal، اسپانیا، 2021

لینک اصلی: https://www.thesmartcityjournal.com/en/articles/smart-transformation-in-iran-part-1

عنوان: مقاله Smart Transformation in Iran-Part 2

نویسندگان: امین قریبی، امین فرجی

انتشارات: The Smart City Journal، اسپانیا، 2021

لینک اصلی: https://www.thesmartcityjournal.com/en/articles/smart-transformation-in-iran-part-2

عنوان: مقاله تحلیل موانع کلیدی کاربرد اینترنت اشیا در شهرهای هوشمند ایران (روش تحلیل ساختاری)

نویسندگان: آزاده فلاحی، امین فرجی و امین قریبی

انتشارات: فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات کسب‌وکار هوشمند دانشگاه علامه طباطبائی، 1400

لینک اصلی:  https://ims.atu.ac.ir/article_13301.html

عنوان: مقاله تحول هوشمند مدیریت شهری

نویسندگان: امین فرجی، امین قریبی

انتشارات: انجمن مدیریت ایران، 1399

لینک اصلی:  https://ims.atu.ac.ir/article_13301.html