تحول هوشمند شهرهای کوچک

تحول هوشمند شهرها، فقط مختص شهرهای بزرگ نیست! اگر ادبیات مربوط به شهرهای هوشمند را مرور کنید، به نظر می‌رسد که فقط شهرهای بزرگ می‌توانند شهرهای هوشمند باشند. تمام مدت همین نام‌ها ظاهر می‌شوند: لندن، پاریس، مسکو، ملبورن، دوبلین، وین، بارسلونا، نیویورک، سانفرانسیسکو و شهرهای دیگر. مطمئنا این شهرها دارای ابتکارات چشمگیر شهر هوشمند هستند، […]