نیاز 300 میلیارد تومانی برای اتمام پروژه‌های هوشمندسازی حمل و نقل

رئیس گروه هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته بیان کرد در بخش زیرساخت، وسایل نقلیه، عابران پیاده، به صورت سخت افزاری و نرم افزاری اقدامات لازم انجام شده و سامانه هایی ارائه شده است. رئیس گروه هوشمندسازی ستاد توسعه فناوری های فضایی و حمل و نقل پیشرفته با بیان اینکه […]