رئیس سازمان فناوری اطلاعات: جزایر الکترونیکی را با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یکپارچه کرده‌ایم

رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است این سازمان در دولت سیزدهم جزایر الکترونیکی را با پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یکپارچه کرده است. همچنین معاون دولت الکترونیکی مدعی شد بیش از ۴۸ میلیون نفر در پنجره ملی خدمات هوشمند دولت شناسه دیجیتال دریافت کرده‌اند. معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات نیز از رشد پنج برابری […]

برنامه حکمرانی هوشمند

سیستم‌های حاکمیت سنتی، به طور چشمگیری به دلیل گسترش سریع شهرنشینی و رشد جمعیت تحت فشار قرار گرفته‌اند که منجر به ناکارآمدی، کاهش شفافیت و مشارکت محدود شهروندان شده است. برای مقابله با این چالش‌ها، حکمرانی هوشمند به عنوان یک راه‌‌حل نوین، ارائه شده است و از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل داده‌ها […]