فاز نخست طرح شهرداری الکترونیک اردبیل به مرحله اجرا رسید

دکتر سید هاشمی رئیس شورای شهر اردبیل در یکصد و هفتمین جلسه رسمی شورای شهر در خصوص لایحه صدور مجوز جهت اجرای طرح فاز نخست شهرداری الکترونیک گفت: این لایحه با توجه به اینکه حرکت به سوی شهر هوشمند یکی از برنامه‌های مهم دور ششم شورای شهر بود، در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر […]