گفتگو در پادکست هوش اشیا

هفته پیش به دعوت اروند طباطبایی عزیز در پادکست هو ش اشیا در خصوص اینترنت اشیا و شهر هوشمند گپ زدیم لینک فایل صوتی و تصویری رو در زیر گذاشتم که اگر علاقه داشتید، کامل ببینید و بشنوید: شنیدن این مصاحبه در کست_باکس:https://castbox.fm/episode/EP23-Amin-Gharibi-Smart-Cities-in-Iran-%7C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF-%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-id2617323-id709995043?utm_campaign=i_share_ep&utm_medium=dlink&utm_source=i_share&country=gb دیدن این مصاحبه در یوتیوب:https://www.youtube.com/watch?v=Ihjji9zKDbE