چشم‌انداز شهرهای هوشمند

چشم انداز شهرهای هوشمند باید واقعی باشد که شامل چهار بخش مرتبط، مشارکت، قابل اجرا و برای یادگیری است. این چهار عامل به مختصر REAL نامیده می‌شود که اختصار Relevant, Engaging, Actionable and for Learning است. بسیاری از دولت‌ها و شهرها ابتکار عمل خود را در خصوص شهرهای هوشمند آغاز کرده‌اند و امیدوارند که در […]