برنامه حکمرانی هوشمند

سیستم‌های حاکمیت سنتی، به طور چشمگیری به دلیل گسترش سریع شهرنشینی و رشد جمعیت تحت فشار قرار گرفته‌اند که منجر به ناکارآمدی، کاهش شفافیت و مشارکت محدود شهروندان شده است. برای مقابله با این چالش‌ها، حکمرانی هوشمند به عنوان یک راه‌‌حل نوین، ارائه شده است و از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل داده‌ها […]