هوشمندبنداز!

هوشمندبنداز! به دوره‌ای داریم ورود می‌کنیم که شبیه به دوره بساز بفروشی و بساز بندازی هست! در اون دوره هرشخصی با هر تخصص و رشته‌ای به بحث ساختمان‌سازی ورود می‌کرد و مهم نبود پزشک باشه یا وکیل یا هر تخصص دیگری؛ فقط کافی بود پول داشته باشه.   این روزها هم، خیلی‌ها هوشمندبنداز شدن! هیچ […]

تشکیل کمیته ملی شهر هوشمند

کمیته ملی شهر هوشمند رو با همکاری مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و مساعدت سازمان فناوری اطلاعات ایران، آقای دکتر ناظمی، خانم دکتر ناصری، آقای دکتر سلیمانی و سایر بزرگواران، تشکیل دادیم. با تشکیل این کمیته، متولی شهرهای هوشمند ایران، مشخص شد و در یک فضای همکاری بین حدود ۱۷ ارگان دولتی و خصوصی و […]