تحول هوشمند سازمان با دیدگاهی جامعه‌نگر

جهان فراصنعتي معاصر، پيچيدگي‌ها و ويژگي‌هاي خود را دارد، به نحوي كه محيط اطراف ما را به كلي دگرگون ساخته، باورهاي ما را با پرسش روبرو كرده، هنجارها را به چالش كشيده و روابط ما را به سختي تحت تأثير قرار داده است. اين پديده، محصول سه حوزه كاملا تخصصي از علوم اجتماعي است. اين حوزه‌ها عبارتند از سياست، اقتصاد و ارتباطات.

1- سیاست

سياست، ابزار كار كارگزاران سياسي است و بازي‌هاي رياضي گونه خاص خود را دارد و ما هم خواه ناخواه، تابع سياست‌هاي پيچيده جهاني هستيم، گاه در مقابل يكديگر مي‌ايستيم و گاه هم راستا مي‌شويم و به منافع مشترك مي‌رسيم.

2- اقتصاد

در طرف ديگر، علم اقتصاد را داريم كه علم منابع كمياب و رفتارهاي سيري‌ناپذير است، رفتارهايي كه مانع حركت آزاد سياست‌هاي جهاني مي‌شوند.

3- ارتباطات

در سوي ديگر، علم ارتباطات قرار دارد، علمي كه امكان پيوند و تعامل سازنده بين علم اقتصاد و سياست را فراهم مي‌سازد. اين گزاره، هم در ابعاد كلان معتبر است و هم با نگرش خرد سنخيت دارد و در هر دو حال هم كاربردي است.

از طرف ديگر، جهان صنعتي در مقابل صف‌آرايي كشورهاي فراصنعتي، واكنش نشان مي‌دهد و رفتارهاي خاص خود را دارد و براي بهره‌برداري از دستاوردهاي دانش بشري در زمينه‌هاي فوق‌الذكر، لازم مي‌بيند كه از الگوي آزادسازي استفاده كند و به دنبال رشد هوشمندسازی سازمان‌های خود باشد تا در عمل فرايند تعامل سازنده را تعالي ببخشد.

مدارهاِ هوشمندگرايي

هوشمندگرايي (Smarticism) در چهار مدار قابل تعريف است و چهار زاويه مختلف را در بر مي‌گيرد كه هر يك در نوبه خود، اساس يك تحول هوشمند است:

انسان‌هاي هوشمند، پيشگامان توسعه هستند، انسان‌هايي كه گلوگاه‌هاي توسعه نيافتگي را مي شناسند، به جريان انتقال از يك جامعه متمركز به جامعه غيرمتمركز باور دارند و مسؤوليت‌پذير عمل مي‌كنند. اين انسان‌ها، ضرورت تعامل سازنده با محيط را با تمام وجود خويش حس مي‌كنند و از همين رو، به طور هوشمند، عمل مي‌كنند.

تحول هوشمند سازمان با استفاده از ابزارهای هوشمندسازی کسب و کار

مدیریت اطلاعات سازمانی (Enterprise Information Management – EIM) و به تبع آن هوشمندسازی کسب و کار (Business Intelligence – BI) به عنوان ابزاری جهت دستیابی به نگاهی جامع و تحلیلی به اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری شده از فرایندهای عملیاتی جاری درسطح سازمان تعریف می‌گردد. هوشمندسازی کسب و کار و مدیریت اطلاعات سازمانی با جمع‌آوری داده‌های مرتبط از فرایندهای عملیاتی مختلف در سطح سازمان امکان تجزیه تحلیل وقایع و اتخاذ تصمیمات صحیح، را فراهم می‌آورند.

راهکار هوشمندسازی کسب و کار با رویکرد به استقرار نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات (EIM) و به پشتوانه بستری گسترده از مبانی اطلاعات پارامتریک، گزارش ساز و مصورسازی داده‌ها در قالب داشبورد مدیریتی در دسترس راهبران سیستم‌ها و مدیران قرار می‌گیرد.

نرم‌افزارهای سازمانی که با مبانی اطلاعاتی پارامتریک ایجاد می‌شوند، مسیر ساختی مناسب و قابل اتکا برای دستیابی به گزارش‌های کاربردی و محاسبه شاخص‌های عملکرد سازمانی را با رویکرد به EIM فراهم می‌آورد.

دیدگاه روز در این حوزه، طراحی سفارشی‌شده سیستم‌های مدیریت اطلاعات سازمانی (EIM) و هوشمندسازی کسب و کار (BI) در هر سازمان می‌باشد. سفارشی‌شدن این سیستم‌ها موجب می‌گردد تا انطباق حداکثری با نیازهای اطلاعاتی هر سازمان و کسب و کار و همچنین ارتقاء قابل توجه ضریب صحت و دقت در اطلاعات جمع‌آوری شده و محاسبه شاخص‌های کاربردی را تامین نماید. زیر ساخت‌ها و موتورهای پیش‌بینی شده در این برنامه‌ها شامل موارد زیر است:

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *