تحول هوشمند سازمان با دیدگاهی جامعه‌نگر

جهان فراصنعتی معاصر، پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های خود را دارد، به نحوی که محیط اطراف ما را به کلی دگرگون ساخته، باورهای ما را با پرسش روبرو کرده، هنجارها را به چالش کشیده و روابط ما را به سختی تحت تأثیر قرار داده است. این پدیده، محصول سه حوزه کاملا تخصصی از علوم اجتماعی است. این حوزه‌ها عبارتند از سیاست، اقتصاد و ارتباطات.

۱- سیاست

سیاست، ابزار کار کارگزاران سیاسی است و بازی‌های ریاضی گونه خاص خود را دارد و ما هم خواه ناخواه، تابع سیاست‌های پیچیده جهانی هستیم، گاه در مقابل یکدیگر می‌ایستیم و گاه هم راستا می‌شویم و به منافع مشترک می‌رسیم.

۲- اقتصاد

در طرف دیگر، علم اقتصاد را داریم که علم منابع کمیاب و رفتارهای سیری‌ناپذیر است، رفتارهایی که مانع حرکت آزاد سیاست‌های جهانی می‌شوند.

۳- ارتباطات

در سوی دیگر، علم ارتباطات قرار دارد، علمی که امکان پیوند و تعامل سازنده بین علم اقتصاد و سیاست را فراهم می‌سازد. این گزاره، هم در ابعاد کلان معتبر است و هم با نگرش خرد سنخیت دارد و در هر دو حال هم کاربردی است.

از طرف دیگر، جهان صنعتی در مقابل صف‌آرایی کشورهای فراصنعتی، واکنش نشان می‌دهد و رفتارهای خاص خود را دارد و برای بهره‌برداری از دستاوردهای دانش بشری در زمینه‌های فوق‌الذکر، لازم می‌بیند که از الگوی آزادسازی استفاده کند و به دنبال رشد هوشمندسازی سازمان‌های خود باشد تا در عمل فرایند تعامل سازنده را تعالی ببخشد.

مدارهاِ هوشمندگرایی

هوشمندگرایی (Smarticism) در چهار مدار قابل تعریف است و چهار زاویه مختلف را در بر می‌گیرد که هر یک در نوبه خود، اساس یک تحول هوشمند است:

  • انسان های هوشمند
  • آزادسازی هوشمند
  • اطلاعات هوشمند
  • مدیران هوشمند

انسان‌های هوشمند، پیشگامان توسعه هستند، انسان‌هایی که گلوگاه‌های توسعه نیافتگی را می شناسند، به جریان انتقال از یک جامعه متمرکز به جامعه غیرمتمرکز باور دارند و مسؤولیت‌پذیر عمل می‌کنند. این انسان‌ها، ضرورت تعامل سازنده با محیط را با تمام وجود خویش حس می‌کنند و از همین رو، به طور هوشمند، عمل می‌کنند.

تحول هوشمند سازمان با استفاده از ابزارهای هوشمندسازی کسب و کار

مدیریت اطلاعات سازمانی (Enterprise Information Management – EIM) و به تبع آن هوشمندسازی کسب و کار (Business Intelligence – BI) به عنوان ابزاری جهت دستیابی به نگاهی جامع و تحلیلی به اطلاعات و داده‌های جمع‌آوری شده از فرایندهای عملیاتی جاری درسطح سازمان تعریف می‌گردد. هوشمندسازی کسب و کار و مدیریت اطلاعات سازمانی با جمع‌آوری داده‌های مرتبط از فرایندهای عملیاتی مختلف در سطح سازمان امکان تجزیه تحلیل وقایع و اتخاذ تصمیمات صحیح، را فراهم می‌آورند.

راهکار هوشمندسازی کسب و کار با رویکرد به استقرار نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات (EIM) و به پشتوانه بستری گسترده از مبانی اطلاعات پارامتریک، گزارش ساز و مصورسازی داده‌ها در قالب داشبورد مدیریتی در دسترس راهبران سیستم‌ها و مدیران قرار می‌گیرد.

نرم‌افزارهای سازمانی که با مبانی اطلاعاتی پارامتریک ایجاد می‌شوند، مسیر ساختی مناسب و قابل اتکا برای دستیابی به گزارش‌های کاربردی و محاسبه شاخص‌های عملکرد سازمانی را با رویکرد به EIM فراهم می‌آورد.

دیدگاه روز در این حوزه، طراحی سفارشی‌شده سیستم‌های مدیریت اطلاعات سازمانی (EIM) و هوشمندسازی کسب و کار (BI) در هر سازمان می‌باشد. سفارشی‌شدن این سیستم‌ها موجب می‌گردد تا انطباق حداکثری با نیازهای اطلاعاتی هر سازمان و کسب و کار و همچنین ارتقاء قابل توجه ضریب صحت و دقت در اطلاعات جمع‌آوری شده و محاسبه شاخص‌های کاربردی را تامین نماید. زیر ساخت‌ها و موتورهای پیش‌بینی شده در این برنامه‌ها شامل موارد زیر است:

  • ابزار گزارش ساز با توجه به پیش‌بینی‌های لازم برای باند شدن با Query های پیشرفته
  • مصورسازی داده‌ها (Data Visualization)
  • جداول اطلاعات پایه پارامتریک جامع سازمانی
  • حجم گسترده داده‌های شناسایی‌شده در فرایندهای مختلف عملیاتی سازمان

منبع