کمیته ملی شهر هوشمند رو با همکاری مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و مساعدت سازمان فناوری اطلاعات ایران، آقای دکتر ناظمی، خانم دکتر ناصری، آقای دکتر سلیمانی و سایر بزرگواران، تشکیل دادیم.
با تشکیل این کمیته، متولی شهرهای هوشمند ایران، مشخص شد و در یک فضای همکاری بین حدود ۱۷ ارگان دولتی و خصوصی و کارشناسان دانشگاهی، #سند_ملی_شهر_هوشمند تدوین خواهد گردید.

برخی از اعضای این کمیته به شرح ذیل است:

 • مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران)
 • نماینده مجلس شورای اسلامی
 • نماینده وزارت کشور
 • نماینده وزارت راه و شهرسازی
 • نماینده شورای عالی استان‌ها
 • نماینده سازمان حفاظت محیط زیست ایران
 • نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
 • نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 • نماینده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور
 • و غیره

دبیرخانه مركزی

دبیرخانه مرکزی کمیته ملی شهر هوشمند در دفتر مرکزی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران مستقر می‌باشد.
اهداف تشکیل کمیته ملی شهر هوشمند

با در نظر داشتن سیاست‌های کلی توسعه کشور، برنامه‌ریزی آینده‌نگر و فراکنشی برای تحقق شهرهای هوشمند در ایران، می‌بایست بستر اجتماعی/اقتصادی و قانونی موجود مبنای تدوین طرح‌ و برنامه‌های تحقق هوشمندی در شهرها باشد. حرکت به این سمت، نیازمند تدوین چارچوب‌هایی برای تحقق و مدیریت هوشمند شهر و پرکردن خلاهای حقوقی در حوزه‌های قانون‌گذاری و حاکمیتی، سرمایه‌گذاری و دسترسی آسان و مطمن به سرمایه، دسترسی به تحقیق و توسعه و فناوری‌های پیشرفته، ظرفیت‌سازی کارآفرینان و نقش‌آفرینان اکوسیستم شهر هوشمند، تنظیم محیط کسب و کار در شرایط جدید بازار و فرهنگ‌سازی برای زیستن در سازگاری با اکوسیستم جدید شهر هوشمند دارد. بدین ترتیب، طی فرایندی عملی و تحقق‌پذیر با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته، محیط شهری هوشمند در ایران هماهنگ با فرهنگ و زیست ایرانی میسر خواهد شد.

واقعیت این است که ساختار مشارکت در تحقق هوشمندی شهرها در دنیای امروز و با توجه به تجربیات عملی بین‌المللی، به شکلی گسترده و چند وجهی مبنای اصلی هرگونه اقدام عملی تلقی می‌شود. بر این اساس است که ارتباط مولد و موثر میان نهادهای اثرگذار دولتی، نهادهای آموزشی و پژوهشی، فعالین اقتصادی و شهروندان (کلیه گروه‌های ذینفع در شهر) بنیان تحقق شهر هوشمند را با مفهوم امروزی به صورت تسری هوشمندی در تمامی فرایندها و خدمات و سازوکارهای جاری در شهر در کلیه سطوح، شناخته می‌شود. ایجاد چنین بستری،‌ با توجه به محدودیت‌های قانونی و حقوقی و عرفی موجود نیازمند تدوین فرایندی دقیق و منطبق با ساخت قانونی موجود است.

مهمترین اهداف مورد انتظار در این طرح بدین شرح است:

 • تدوین اسناد راهبردی شهرهای هوشمند ایران
 • تدوین اسناد عملیاتی تحقق شهرهای هوشمند مطابق با بستر اقتصادی/اجتماعی/ قانونی شهرهای ایران (مطابق با رهنمودهایی که در اسناد راهبردی تدوین و به تصویب می‌رسد-از مرحله قبل)
 • ایجاد تعامل بین سازمان‌ها و بازیگران اصلی حوزه شهر هوشمند (نهادهای مولد فناوری‌های نوین،‌ توسعه‌دهنده‌گان زیرساخت‌ها و نهادهای بهره‌بردار از زیرساخت‌های ایجاد شده و ارائه‌دهندگان خدمات شهری)
 • تعیین قلمرو فعالیتی کمیته ملی شهر هوشمند
 • تعیین رویه دستگاه‌ها در زمینه تعامل با استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش بنیان و خلاق
 • تعیین معیارهای پیشنهادی انتخاب پهنه‌های هوشمند در مقیاس منطقه و ناحیه شهری در کشور
 • تدوین راهبردهای عملیاتی و اجرایی در راستای تحقق پهنه‌های هوشمند در شهرها در تعامل با کلیه نهادهای موثر
 • تهیه و تدوین پروژه‌های موضعی و موضوعی مولد و محرک و اولویت‌بندی آن‌ها
 • تعیین موضوعات مورد نیاز برای تدوین قوانین و مقررات در تعامل با نهادهای اصلی اثرگذار

وظایف و ماموریت‌های کمیته ملی شهر هوشمند به شرح زیر تعریف شده است:

 • سازماندهی، پایش و رصد نظام یکپارچه توسعه شهر هوشمند در کشور با همکاری دستگاه‌های دخیل در مدیریت شهری، اقتصادی و فناوری اطلاعات و ارتباطات با درنظر گرفتن نقش شهرداری‌ها، دولت، بخش خصوصی و جامعه.
 • تصویب چارچوب‌های فنی، اجرایی، مالی مربوط به نحوه ارائه خدمات شهر هوشمند و نحوه همکاری و تعامل سازمان‌های دولتی و عمومی، بخش خصوصی و گروه‌های نوپای نوآور در کشور و نظارت بر فعالیت آنها، شامل تعیین محدوده خدمات، نحوه به اشتراک‌گذاری داده‌ها، نحوه جبران خدمات و نحوه صدور تمدید و فسخ پروانه‌های مربوطه.
 • ایجاد هماهنگی و انسجام مابین بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و شهروندی درگیر با موضوعات شهر هوشمند
 • همکاری و پیگیری تدوین اسناد راهبردی و حقوقی در حوزه‌های تخصصی شهر هوشمند
 • تنظیم و پیگیری برنامه‌های کوتاه مدت برای اجرای پروژه‌های نمونه در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند و تحول هوشمند
 • بررسی، ارائه مشاوره و همکاری در زمینه اعتبار پروژه‌های مرتبط با شهر هوشمند در کشور
 • بررسی مدل‌های مطلوب تامین مالی و طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با پروژه‌های شهر هوشمند در کشور
 • تصویب و اعطاء استاندارد شهر هوشمند به کلیه تجهیزات (اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) متقاضی بکارگیری و استفاده در شهرها
 • تعیین تعرفه‌های مربوط به سهم درآمدی شهرداری‌ها از تجهیزات شهر هوشمند
 • تصویب ترکیب و حوزه وظایف کارگروه‌های دبیرخانه کمیته

قلمرو نفوذ تصمیمات کمیته ملی شهر هوشمند

تصمیماتی که با اکثریت آراء حاضرین در جلسه کمیته به تصویب خواهد رسید، بعد از تایید ریاست کمیته نافذ و از طریق دبیرخانه کمیته و با هماهنگی وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها در سطح کشور لازم‌الاجرا خواهند بود و این مصوبات در کلیه شهرها لازم‌الاجرا است.