شهرهای هوشمند، تجسم رویایی در آینده نیستند بلکه به لطف راهکارهای نوآورانه و فناورانه و نیز اینترنت اشیا‌، در حال حاضر فعال و یا به سرعت در حال گسترش می‌باشند. شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتاً از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه‌های توسعه پایدار و با هدف رفع چالش‌های رو به رشد شهرنشینی، ایجاد شده است.

با توجه به نسل سوم شهرهای هوشمند که بر اساس تجارب بدست آمده از نسل‌های اول و دوم، رویکرد شهروند محوری نقش پررنگ و اساسی دارد، لزوم حرکت به سمت شهرهای هوشمند شهروند محور و مشارکت شهروندان و مسئولین در راستای تحقق ایران هوشمند بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

در واقع تحقق شهرهای هوشمند، بدون آگاهی کامل مدیران یا تربیت نیروی انسانی متخصص بدون شک امکان‌پذیر نخواهد بود. استفاده از توان نیروهای متخصص بومی در کنار دانش و فناوری روز دنیا می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای تحقق شهرهای هوشمند در کشور عزیزمان ترسیم نماید.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، به مناسب روز فارابی و نظریه آرمان شهر، اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند در تاریخ 4 آذرماه 1399 در پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید. این روز به پیشنهاد آقای امین قریبی (معاون و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) و جهت گردهمایی بازیگران اصلی شهر هوشمند در ایران و همچنین هم‌افزایی و انتقال تجربه و دانش بین متخصصین این حوزه ثبت گردیده است.

روز ملی شهر هوشمند و رویداد سالیانه مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران که با همکاری دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید، بازیگران اکوسیستم شهر هوشمند را گردهم خواهد آورد تا ضمن ارائه و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات گذشته، چالش‌ها و مسیر پیشرو روی شهرهای هوشمند با رویکرد ایرانی مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه

با توجه به گسترش روزافزون جمعیت شهرنشینی و همچنین پیچیده‌تر شدن مدیریت شهرها، حرکت به سمت شهرهای هوشمند دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزام است. از این رو و با شروع حرکت اکثر شهرهای ایران به سمت هوشمندسازی و لزوم توجه به مباحث مختلف این حوزه همچون بررسی نمونه‌های موردی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات و دستاوردها و بررسی چالش‌ها و مسیر پیشروی شهرهای هوشمند با رویکرد ایرانی، رویداد سالیانه روز ملی شهر هوشمند این فرصت را فراهم خواهد آورد تا بازیگران حوزه شهر هوشمند (سازمان‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خلاق، محققین، متخصصین و سایر بازیگران این حوزه) گردهم آیند و تحقق ایران هوشمند را تسهیل و تسریع بخشند.

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، در راستای چشم‌انداز خود و تبدیل شدن به مرجعیت کلیه امور مرتبط با شهر هوشمند در سطح ملی و با همکاری دانشگاه تهران و همچنین پاسداشت روز ملی شهر هوشمند بر آن شد تا رویدادی را در راستای تحقق ایران هوشمند برگزار نماید.

مخاطبین

  • مدیران و سیاست‌گذاران دولتی با حوزه‌های فعالیت مرتبط به اقتصاد جدید شهری، طراحی شهری و نوآوری
  • مدیران و راهبران کسب و کارهای نوآورانه
  • مدیران و متولیان بخش خصوصی و شرکت‌های تجاری
  • مدیران و متولیان شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های صنایع خلاق
  • مدیران و متولیان شرکت های نوپا و استارت‌آپ‌ها
  • سرمایه‌گذاران مالی و کارآفرینان
  • مهندسین، طراحان و برنامه­ریزان شهری
  • دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با شهرسازی و شهر هوشمند
  • دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات
  • کلیه افراد علاقمند به مباحث شهر هوشمند و هوشمندسازی