در پست‌های قبل به این نکته اشاره کردم که تحول هوشمند شهرها، فقط مختص شهرهای بزرگ نیست. اینبار این نکته رو باید عرض کنم، تحول هوشمند شهرها به معنی این نیست که شهرها الان کندذهن هستن و ما با فرآیندهایی، شهرها رو هوشمند می‌کنیم.