همزمان با برنامه‌ریزی برگزاری دومین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند در سال ۱۴۰۱، مصاحبه‌ای با خبرگزاری آنا در خصوص سامانه رتبه‌بندی شهرهای هوشمند ایران و برگزاری دومین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند در سال ۱۴۰۱ انجام دادم و سعی کردم در خصوص ابعاد این سامانه مطالبی عرض کنم.