اصل سوم: شهر دلخواه ایرانیان دارای پیوندی کارا با روستا است و تعادل منطقه‌ای را حفظ می‌کند.

شهر دلخواه ما، بر روستا برتری ندارد و در آن شهری و روستایی واجد ارزشی یکسان‌اند. این شهر، جایگزین روستا نمی‌شود و به‌طور طبیعی به پیرامون خود متصل است. این شهر بین مرکز و پیرامون تعادل برقرار می‌کند و روستاها را منزوی و خالی از سکنه نمی‌سازد.

در شهر دلخواه ما، منابع و فرصت‌ها به‌صورت عادلانه توزیع شده‌اند. هیچ فردی برای دستیابی به موقعیت بهتر ناگزیر به مهاجرت نیست. در شهر دلخواه ما، مهاجرت یک اختیار است، اجبار نیست.

در شهر دلخواه ما، منابع طبیعی مناطق دیگر (آب، جنگل‌ها، منابع معدنی و …) بلعیده نمی‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *