اصل ششم: شهر دلخواه ایرانیان با شهروندان سخن می‌گوید و صدای آنان را می‌شنود.

شهر دلخواه ما، دغدغه، مسئولیت‌پذیری و اشتیاق شهروندان را برای بهبود شهرشان درک می‌کند. این شهر به همان اندازه که از دانش متخصصین بهره می‌گیرد، از نظرها و خواسته‌های مردم نیز استقبال می‌کند. درحالی‌که شهروندان در تصمیم‌سازی مشارکت می‌کنند، مدیران پاسخگو و شفاف هستند.

در شهر دلخواه ما، هر ایرانی عضو یک اجتماع محلی است که در آن شهروندان همچون اعضای یک خانواده به مسائل و اختلافات شهری اهمیت داده و بــا اشتراک تلاش‌ها و منابع خود برای دستیابی به سرنوشتی مشترک گام برمی‌دارند.

در شهر دلخواه ما، مردم مسئولان شهر خود هستند. این شهر از فضاهای عمومی برخوردار است که تجربه برابری و زندگی با دیگران را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد.

قوانین و مقررات، زبان سخنگوی شهر دلخواه ما هسـتند. این قوانین و مقررات، منطقی، قابل پذیرش اجتماعی و سازگار با فرهنگ بومی هستند.

در شهر دلخواه ما، همه شهروندان اعم از افرادی که اقامت دائمی یا موقتی دارند، اجرای قوانین را رعایت می‌کنند. این افراد یک‌دل و یک‌زبان به حقوق شهروندی یکدیگر، محیط‌زیست و میراث فرهنگی احترام می‌گذارند. رفتارهای ناهنجار اجتماعی و ضدشهری مانند خشونت، با واقعیت‌های شهر دلخواه ایرانیان سازگار نیست.

شهر دلخواه ما، آگاهی و دانش شهری را افزایش می‌دهد. این شهر اندیشه‌ها، تصورات، نوآوری و تمایلات شهروندان را برای خلق فضاهای جذاب و حل مسائل شهری برمی‌انگیزد.

جناب آقای #پیروز_حناچی: در شهر دلخواه من، مدیران، خود را پاسخگوی تمامی شهروندان می‌دانند.

جناب آقای اصغر محرمی (شهروند دماوندی): شهر دلخواه من، شهری است دارای مردمی آگاه از «حقوق» و «وظایف» شهروندی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *