شهر دلخواه ایرانیان، اقتصادی پایدار، عادلانه و جذاب با رشدی فراگیر دارد.

در شهر دلخواه ما، هیچ فردی فقیر، گرسنه و بیکار نیست. این شهر با تبعیض‌های گوناگون مبارزه می‌کند و برای همه مردم اعم از بومیان و پناهندگان فرصت‌های شغلی آبرومند و یکسان فراهم می‌کند.

در شهر دلخواه ما، همه ساکنان از رفاه برخوردارند. این شهر عاری از نابرابری‌های حاد اجتماعی اسـت. به دلیل قیمت منطقی و متعادل زمین و مسکن، هزینه‌های زندگی در این شهر با درآمد شهروندان متناسب است.

شهر دلخواه ما، ترویج‌کننده اقتصاد فعال است و کسب‌وکارهای خرد محلی، سرمایه‌گذاری و کارآفرینی را تشویق می‌کند. درآمد حاصل از گردشگری از اهمیت زیادی در اقتصاد شهر دلخواه ما برخوردار است.

در شهر دلخواه ما، همه مناطق دارای فرصت‌های برابر برای رسیدن به توسعه هستند. این شهر کمترین تأثیرات منفی ناشی از توسعه صنعتی، حمل‌ونقل و شهرنشینی را تحمل می‌کند.

شکوفایی آینده ما، در دستان جوانان است. شهر دلخواه ما، از نیروی کار و کارآفرینان جوان خود در راستای توسعه اقتصادی بهره می‌برد.

شهر دلخواه ما، از توانمندی‌های اقتصادی زنان، محروم نیست. این شهر با گستراندن فرصت‌های شغلی برای زنان، اقتصاد را رونق می‌دهد.

شهر دلخواه ما، دست‌فروشان شهری و دیگر مشاغل غیررسمی مانند جمع‌آوری زباله و ضایعات، مشاغل خانگی و کارگاه‌های تولیدی خرد را به رسمیت می‌شناسد و آنان را به‌نحوی عادلانه سازماندهی می‌کند که در عین افزایش سرزندگی فضاهای شهری به شهروندان سود می‌رساند و باعث توسعه اقتصادی شهر می‌شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *