در سه پست مجزا، می‌خوام سه مولفه اصلی شهر هوشمند رو بررسی کنم.

اولین مؤلفه اصلی، فاکتورهای فناوری است.
‌‌
این مولفه شامل زیرساخت‌های فیزیکی، فناوری‌های هوشمند، فناوری‌های موبایل، فناوری‌های مجازی و شبکه‌های دیجیتال است.

فناوری برای هوشمند بودن یک شهر یک فاکتور کلیدی است، چون استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، زندگی و عملکرد درون یک شهر را به شکلی مهم و اساسی تغییر می‌دهد. به ویژه، فاکتورهای فناوری نه تنها دسترسی و در دسترس بودن سیستم‌ها را تقویت می‌کند، بلکه باعث ایجاد ارتباط بین افراد و اشیاء و المان‌های موجود در شهر می‌شه.
‌‌‌‌
منبع: بانک جهانی – شهر هوشمند
‌‌
مطالعه بیشتر در وب‌سایت:
www.amingharibi.com

#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #ایران #شهر #شهرسازی #تحول_دیجیتال #تحول_هوشمند #مدیریت #دولت #بانک_جهانی #مدیریت_شهری #شاخص_کلیدی_عملکرد #شاخص
#امین_قریبی

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #smartcity #smartcities #digitaltransformation #smarttransformation #urban #worldbank #kpi
#amingharibi

Reference: The world Bank – Smart City

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *