در سه پست مجزا، می‌خوام سه مولفه اصلی شهر هوشمند رو بررسی کنم.

… ادامه از پست قبل
دومین مولفه اصلی، فاکتورهای انسانی است.

این مولفه شامل زیرساخت‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی است. در عصر انقلاب صنعتی چهارم، نه تنها دولت، بلکه شهروندان نیز به عنوان توسعه‌دهندگان اصلی #شهر عمل می‌کنند. همچنین، کسب‌وکارهای کوچک مانند استارت‌آپ‌ها که به عنوان سرمایه‌های انسانی محسوب می‌شوند، یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تشکیل‌دهنده شهرهای هوشمند هستند که منابع #نوآوری نیز هستند.

در این زمینه، فاکتورها و عوامل انسانی به عنوان یکی از اجزای کلیدی شهرهای هوشمند امروزه مطرح شده است. فاکتورهای انسانی به ویژه شامل شمول اجتماعی ساکنان مختلف شهری در خدمات عمومی، زیرساخت‌های نرم (شبکه‌های دانش، سازمان‌های داوطلبانه)، تنوع شهری و ترکیب فرهنگی، سرمایه اجتماعی/انسانی/رابطه‌ای و پایگاه دانشی مانند موسسات آموزشی و ظرفیت‌های تحقیق و توسعه است.
‌‌‌‌
منبع: بانک جهانی – شهر هوشمند
‌‌
مطالعه بیشتر در وب‌سایت:
www.amingharibi.com

#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #ایران #شهر #شهرسازی #تحول_دیجیتال #تحول_هوشمند #مدیریت #دولت #بانک_جهانی #مدیریت_شهری #شاخص_کلیدی_عملکرد #شاخص
#امین_قریبی

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #smartcity #smartcities #digitaltransformation #smarttransformation #urban #worldbank #kpi
#amingharibi

Reference: The world Bank – Smart City

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *