در این پست و پست بعدی، مولفه‌های شهر هوشمند رو بر اساس چارچوب شهر هوشمند معرفی می‌کنم.

‌در اکثر ادبیات و منابع حوزه شهر هوشمند، به این نکته اشاره می‌شه که توسعه و ابتکار عمل در شهر هوشمند، مبتنی بر تلاقی #فناوری، #سیاست‌ها و همچنین #نهادها و #سازمان‌های #تولید_دانش هست که بر عملکردها و مولفه‌های شهر تأثیر می‌گذاره. در لایه بعدی، #شهروند و ارتباطات #مردم، #اقتصاد، زیرساخت، #محیط_زیست و #حکمروایی ایفای نقش دارند.
‌‌‌
منبع: بانک جهانی – شهر هوشمند
‌‌
مطالعه بیشتر در وب‌سایت:
www.amingharibi.com

<br/>#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #ایران #شهر #شهرسازی #تحول_دیجیتال #تحول_هوشمند #مدیریت #دولت #بانک_جهانی #مدیریت_شهری
#امین_قریبی

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #smartcity #smartcities #digitaltransformation #smarttransformation #urban #worldbank
#amingharibi

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *