چارچوب شهر هوشمند (بخش دوم)

شهر هوشمند از جنبه‌های #پایداری، شامل پایداری اقتصادی، پایداری زیست محیطی و پایداری اجتماعی است. نکته مهمی که در مورد هر شهر باید در نظر گرفته شود، این هست که هر شهر دارای شرایط، چالش‌ها، مشکلات و پتانسیل‌های خاص خود هست، بنابراین توسعه‌دهندگان شهر هوشمند بهتر است در ابتدا، بر روی چالش‌برانگیزترین مسائل هر شهر متمرکز شوند و بر اساس شرایط و پتانسیل‌ها، برنامه توسعه شهر هوشمند و تحول هوشمند را تدوین کنند.

⚠️چالش‌برانگیزترین مسئله در #شهر یا #سازمان شما چیست؟ اصلا مشخصه؟!

در نهایت، برای عملکرد بهتر، این موارد باید با شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) مطابقت داشته باشه.

پ.ن: یکی از نکات جالبی که این سال‌ها در پروسه توسعه شهر هوشمند یا #تحول_هوشمند متوجه شدم این هست که حتی سازمان‌های بزرگ همچون وزارت‌خانه‌ها و حتی شهرها نسبت به مسائل خودشون آگاه نیستند! فقط به این نکته اشاره دارند که در ساطمان یا شهرهاشون چالش دارند ولی اینکه چالش اصلی چیست رو نمیدونن. بنابراین یکی از اقدامات اولیه و اساسی، شناخته!
‌‌‌
منبع: بانک جهانی – شهر هوشمند
‌‌
مطالعه بیشتر در وب‌سایت:
www.amingharibi.com<br/>
#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #ایران #شهر #شهرسازی #تحول_دیجیتال #تحول_هوشمند #مدیریت #دولت #بانک_جهانی #مدیریت_شهری #شاخص_کلیدی_عملکرد #شاخص
#امین_قریبی

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #smartcity #smartcities #digitaltransformation #smarttransformation #urban #worldbank #kpi
#amingharibi

Reference: The world Bank – Smart City