روند توسعه شهر در انقلاب‌های صنعتی

اکثر کارشناسان مسائل شهری معتقدن که فناوری می‌تونه راه‌حل‌هایی برای پاسخ به بسیاری از مشکلات و چالش‌های شهری ارائه کنه. امروزه که در دوران #انقلاب_صنعتی_چهارم زندگی می‌کنیم، فناوری‌ها می‌تونن فرصت‌های خوبی برای مناطق شهری فراهم کنن. این جدول که مشاهده می‌کنین، ویژگی‌های توسعه شهر از انقلاب صنعتی اول تا انقلاب صنعتی چهارم رو نشون می‌ده. […]

شش نقش اصلی شهروند هوشمند در شهر

شهرهای هوشمند کاربر محور هستند و شهروندان رده اصلی کاربران شهری هستند. آنها در شش نقش مختلف با مدیریت و حاکمیت شهری درگیر می‌شوند. استراتژی موفق شهر هوشمند تمامی نقش‌های شهروند و کاربر را در نظر می‌گیرد.   شهروند به عنوان رای‌دهنده انتظار دارد که سیاستمداران منتخب، دیدگاه روشنی داشته باشند و به آنچه وعده […]