شهرک صنعتی هوشمند – بخش دوم

هدف کلی شهرک صنعتی هوشمند راه‌حل‌های هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی با پشتیبانی از بستر اطلاعاتی مبتنی بر بهبود سیستم خدمات عمومی در شهرک‌ها، درگیرکردن کلیه واحدهای صنعتی، شرکت‌ها و سازمان‌ها در حوزه‌های صنعتی برای به اشتراک‌گذاری منابع و ایجاد سیستم خدمات عمومی و مدیریت یکپارچه است. فناوری‎های جدید در ارتباط با توسعه‎ اینترنت، واحد‏ها را مجبور […]

شهرک صنعتی هوشمند – بخش اول

با توجه به ضرورت و نیازی که به هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی به عنوان بخش مهمی از شهرهای هوشمند در جهان احساس می‌گردد و دستاوردهایی که با هوشمندسازی بخش‌های صنعتی شهرها حاصل می‌شود، حرکت به سمت هوشمندسازی شهرک‌های صنعتی یک الزام جدی است. در واقع شهرک‌های صنعتی هوشمند عناصر اصلی شهر هوشمند و کم کربن هستند. […]