روند توسعه شهر در انقلاب‌های صنعتی

اکثر کارشناسان مسائل شهری معتقدن که فناوری می‌تونه راه‌حل‌هایی برای پاسخ به بسیاری از مشکلات و چالش‌های شهری ارائه کنه. امروزه که در دوران #انقلاب_صنعتی_چهارم زندگی می‌کنیم، فناوری‌ها می‌تونن فرصت‌های خوبی برای مناطق شهری فراهم کنن. این جدول که مشاهده می‌کنین، ویژگی‌های توسعه شهر از انقلاب صنعتی اول تا انقلاب صنعتی چهارم رو نشون می‌ده. […]

شش نقش اصلی شهروند هوشمند در شهر

شهرهای هوشمند کاربر محور هستند و شهروندان رده اصلی کاربران شهری هستند. آنها در شش نقش مختلف با مدیریت و حاکمیت شهری درگیر می‌شوند. استراتژی موفق شهر هوشمند تمامی نقش‌های شهروند و کاربر را در نظر می‌گیرد.   شهروند به عنوان رای‌دهنده انتظار دارد که سیاستمداران منتخب، دیدگاه روشنی داشته باشند و به آنچه وعده […]

شهر هوشمند را مردم همون شهر تعریف می‌کنن، نه بیگانه‌گان!

یک “شهر هوشمند” را مردمش تعریف می‌کنند؛ نه داوران و متخصصین خارجی. اگر یک شهر، معتقد است که با استفاده نوآورانه از فناوری، کیفیت زندگی بهتری را برای مردم خود ایجاد می‌کند، این حق را دارد که خود را شهر هوشمند بنامد. جان هارلو، متخصص تحقیقات شهر هوشمند در Emerson College Engagement Lab آمریکا: تحول […]